دستگاه MEG TORQ

دستگاه MEG TORQ یک تورک درایور اتوماتیک بی سیم میباشد که امکان انجام بسیاری از رویکرد های جراحی از جایگذاری ایمپلنت تا جایگزاری ارتودنتیکس را برای شما فراهم میکند.ثبت دقیق میزان تورک اعمال شده برای بستن پیچ ایاتمنت ، سهولت در دستیابی به نواحی دیستال

ادامه مطلب

دستگاه MEG ISQ

ISQ مخفف Implant Stability Qutient می باشد که ابزار سنجش میزان پایداری ایمپلنت است.

معیار ارزیابی ثبات ایمپلنت پس از کاشت در استخوان چگونه است؟ به عبارت دیگر چه زمان می توان ایمپلنت را مورد بارگذاری با روکش های پروتزی دندانی قرارداد؟

ادامه مطلب