اسپیلینت جراحی فک

مرکز دیجیتال R2gate، مفتخر است که به عنوان اولین شرکت داخلی، اسپلینت جراحی فک را با استفاده از نرم ­افزارهای ارتوسرجری بطراحی و با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی،تولید نماید.

ادامه مطلب