طراحی لبخند دیجیتال

طراحی لبخند دیجیتال یک برنامه‌ریزی جهت درمان برای دندانپزشکی زیبایی می‌باشد، که در آن ارزیابی رابطه، زیباشناسی بین دندان‌ها، لثه، لبخند و صورت، از طریق خطوط و نقشه‌های دیجیتالی که بر روی عکس‌های چهره و دندان‌های قدامی

ادامه مطلب