ایمپلنتولوژیست

دکتر علیرضا رضایی
دکتر علیرضا رضایی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

علیرضا پرهیز
دکتر علیرضا پرهیز

پریودنتیست و کارشناس بورد dentalxp

دکتر امید مقدس
دکتر امید مقدس