سید محسن ناصری
سید محسن ناصری

مدیرعامل

مدیران

فاطمه قهرمانی
فاطمه قهرمانی

مدیر واحد آموزش

09120439687

پیمان جابری
پیمان جابری

مدیر فروش دیجیتال

09127750298

رسول قربانی
رسول قربانی

مدیر لابراتوار

09126949024

محمدرضا عبداللهی

مدیر تحقیق و توسعه
علی اکبر محسنی نیا
علی اکبر محسنی نیا

دستیار اجرایی مدیریت

پرسنل

علی قره خانی

کارشناس لابراتوار دیجیتال

مریم محمودی

کارشناس لابراتوار دیجیتال

(داخلی906)

نیلوفر رفعتی

کارشناس لابراتوار دیجیتال

(داخلی909)

علی خیرابی

کارشناس ارشد فنی

(داخلی911)

سمانه مومنی زاده

کارشناس گرافیک

(داخلی916)

افسانه قنبری

کارشناس پشتیبانی  و ارسال

(داخلی900)

زهرا میر محمد

کارشناس فروش

(داخلی918)