ادوایزرها

دکتر علیرضا رضایی

ایمپلنتولوژیست

دکتر علیرضا پرهیز

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

دکتر امید مقدس

پریودنتیست و کارشناس بورد dentalxp

Gold Users

Dr. ali Gholamali Zadeh
Dr. mehdi Samiee
Dr. mohammadreza Del Aram
Dr. mohammad amin Dinparvar
Dr. hamidreza Barikani
Dr.hengame Derakhshan
Dr. mohammad Khodabakhshi