شرکت صبا تجارت مطمئن اماده شنیدن هرگونه انتقادات و پیشنهادات در زمینه فروش، پشتیبانی، خدمات و بازرگانی می باشد. شما میتوانید از طریق بخش زیر نظرات خود را بیان کنید.

پیام فرستادن